Frequently Asked Questions

Wat is een aanbieder?

Een aanbieder is een organisatie, bedrijf, stichting en/of persoon die een leeractiviteit aanbiedt.

Wat is een leeractiviteit?

Een cursus, coaching, training, masterclass of workshop wordt op Leergier een leeractiviteit genoemd. Dit is een overkoepelende term die wij hanteren.

Hoe kan ik aanmelden als aanbieder?

U kunt zich als aanbieder van een leeractiviteit aanmelden via https://www.leergier.nl/aanmelden

Wat is een looptijd?

Een looptijd is de periode dat een leeractiviteit zichtbaar in ons aanbod en wordt gepromoot door ons via sociale media.

Hoe zit het met betalen?

U krijgt voor aanvang van de looptijd een factuur toegestuurd per e-mail. In deze factuur staan de leeractiviteiten vermeld met de looptijd, het bedrag en ons bankrekeningnummer.

Hoe kan ik opzeggen?

U kunt te allen tijde er voor kiezen om een leeractiviteit op te zeggen, waardoor deze verdwijnt uit ons aanbod en we geen promoties meer doen voor de leeractiviteit. Opzeggen kan per einde looptijd of per direct. Ga naar https://www.leergier.nl/opzeggen om op te zeggen.

Wat houdt promotie via sociale media in?

Onder promotie verstaan we het onder de aandacht brengen van uw leeractiviteit via onze sociale media kanalen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Afhankelijk van het type aanmelding varieert de frequentie. Bij een gratis aanmelding wordt uw leeractiviteit eenmalig onder de aandacht gebracht, bij een betaalde plaatsing is deze frequentie hoger.

U heeft een andere vraag?

Als u geen antwoord kunt vinden op uw vraag kunt u altijd contact met ons opnemen via ons  contactformulier.